• kapitálové životné poistenie
 • investičné životné poistenie
 • rizikové životné poistenie
 • úrazové poistenie
 • cestovné poistenie
 • poistenie majetku občanov
 • občianska zodpovednosť
 • poistenie zodpovednosti pri výkone povolania
 • poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti
 • poistenie majetku podnikateľov
 • poistenie priemyselných rizík
 • stavebno -montážne poistenie
 • poistenie zodpovednosti z činnosti podnikania
 • poistenie plodín a hospodárskych zvierat
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
 • poistenie krížovej zodpovednosti
 • GAP poistenie finančnej straty pri kúpe motorového vozidla
 • povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
 • havarijné poistenie motorových vozidiel
 • stavebné sporenie
 • stavebné úvery
 • hypotekárne úvery
 • spotrebné úvery
 • leasing motorových vozidiel
 • auto úver
 • leasing strojov, zariadení, ....

 

Služby

Kurzový lístok EUR
22.02.2018
flag USD 1.2276
flag JPY 131.47
flag CZK 25.316
flag HUF 312.69

Copyright 2009 JPsoftware s.r.o