Arpád PETRIK

konateľ spoločnosti

+421 915 825 055

petrika@fingranit.sk

 

Veronika SOBROVÁ

asistentka

+421 917 894 004

sobrovav@fingranit.sk

 

 

 

 

 

KOŠICE

 

Ing. Anna SURMOVÁ

odborný analytik- poradca

+421 903 105 662

+421 915 620 278

surmovaa@fingranit.sk

 

Ing. Juraj SLADKÝ

ALFA – S s. r. o.

odborný poradca – regionálny manažér

+421 905 826 467

+421 903 638 293

alfas@fingranit.sk

 

Gabriela HORVÁTHOVÁ

finančný agent

+421 907 939 056

horvathovag@fingranit.sk

 

Magdaléna  BOGNOVÁ

finančný agent

+421 907 864 691

bognovam@fingranit.sk

 

Ing. Miroslav GIBÓDA

odborný analytik- poradca

+421 904 492 325

gibodam@fingranit.sk

 

MVDr. Gabriela SVITANIČOVÁ

RoSvit s. r. o.

odborný poradca – manažér

+421 903 625 434

svitanicovag@fingranit.sk

 

 

 

 

PREŠOV

Ľubomír PAULEN                                   

odborný poradca – regionálny manažér       

+421 907 936 057                                

 

paulenl@fingranit.sk                       

 

 

BARDEJOV

Slavka VRÁNKOVÁ                             

odborný analytik – poradca

+421 917 927 518

vrankovas@fingranit.sk

 

Helena HLAĎOVÁ

odborný analytik - poradca

+421 097 290 538

hladovah@fingranit.sk

 

Imrich Šesták

odborný poradca - manažér

+421 944 275 222

sestaki@fingranit.sk

 

VEĽKÝ KRTÍŠ

 

Mgr. Marta JEŽÍKOVÁ

odborný analytik- regionálny

 manažér

+421 908 362 551

jezikovam@fingranit.sk

 

Katarína STRAŇOVSKÁ

finančný agent

+421 908 089 932

stranovskak@fingranit.sk

Katarína ANDOKOVÁ

finančný agent

+421 918 459 128

andokovak@fingranit.sk

 

 

ŽIAR NAD HRONOM

 

Ing. Ľubica KRISTOVÁ

odborný poradca- manažér

+421 905 273 475

kristoval@fingranit.sk

 

 

 

ZVOLEN

Ing. ADRIÁNA MIHALIČOVÁ

odborný poradca – manažér

+421 907 873 214

mihalicovaa@fingranit.sk

 

 

 

 

 

 

 

SNINA

 

Peter MICHALENKO

odborný analytik- regionálny

 manažér

+421 949 309 007

michalenkop@fingranit.sk

 

Ľuboš BRITAN

odborný analytik - poradca

+421 903 884 239

britanl@fingranit.sk

 

Kontakt

Kurzový lístok EUR
26.04.2018
flag USD 1.2168
flag JPY 132.87
flag CZK 25.472
flag HUF 312.80

Copyright 2009 JPsoftware s.r.o