FINGRANIT s.r.o. pôsobí na trhu od jesene 2007 na základe licencie na sprostredkovanie poisťovacích služieb vydanej Národnou bankou Slovenska, dozorným orgánom nad finančníctvom a poisťovníctvom. Jej manažéri a zakladatelia pôsobia v oblasti poradenstva a sprostredkovania finančných služieb už druhé desaťročie.                                                                                           

 Naše postavenie – sprostredkovateľ so samostatnou právnou identitou – zabezpečuje nezávislosť pri rozhodovaní, vo vzťahu k našim partnerom – poisťovniam, bankám, lízingovým spoločnostiam a stavebným sporeniam pri hľadaní optimálnych riešení na vzniknuté potreby našich klientov. Výnimočnosť našich služieb sa prejavuje v tom, že podpisom zmluvy s klientom, len otvárame priestor na spoluprácu. Tá sa naplno prejaví v podobe kvalitného servisu, keď u klienta nastane poistná udalosť, či nová situácia vyžadujúca úpravy v doterajších finančných  riešeniach. Práve v tejto chvíli ho neopúšťame, ale garantujeme poradenstvo pre optimalizáciu finančných produktov. Klienti mnohokrát nedokážu pružne reagovať v danej situácii, nepoznajú svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy a nevedia odborne argumentovať pri riešení svojho problému. V spoločnosti FINGRANIT s.r.o. pripisujeme tomuto faktu mimoriadnu dôležitosť a sme presvedčení, že starostlivosť o klienta má u nás punc najvyššej kvality.

Mnoho našich klientov už má osobnú skúsenosť s našou starostlivosťou. Pre mnohých sme partneri, ktorí stáli pri nich na začiatku ich podnikania, výstavby, či zveľaďovaní bývania, kúpy auta, pri zabezpečovaní istôt ich života. FINGRANIT s.r.o. kladie dôraz na kvalitu servisu, tým narastá vzájomná dôvera a obchodné vzťahy sa často menia na kamarátske a priateľské.

Základným nástrojom našej práce je vypracovanie dôslednej finančnej analýzy, s dôrazom na ciele klienta pri zohľadnení všetkých rizík, majúcich vplyv na realizáciu zámeru. Na základe toho, v súčinnosti s našimi klientmi sprostredkujeme nové poistné zmluvy, ich dodatky, aktualizujeme, modifikujeme a optimalizujeme existujúce zmluvy podľa skutočného stavu a to počas celej doby ich platnosti, tak aby maximálne vyhovovali ich individuálnym potrebám. Súčasťou starostlivosti je konzultačná a poradenská činnosť a súčinnosť pri škodových udalostiach.

 

O nás

Kurzový lístok EUR
26.04.2018
flag USD 1.2168
flag JPY 132.87
flag CZK 25.472
flag HUF 312.80

Copyright 2009 JPsoftware s.r.o